Quy định sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

blackjack77vietnam.com (Site) có sẵn cho tất cả người sử dụng. Các thông tin, tài liệu, tài liệu tham khảo và phần mềm (Vật liệu) và các dịch vụ được cung cấp ở đây là tùy thuộc vào các từ ngữ dưới đây sử dụng. Trong trường hợp người sử dụng là dưới 21 tuổi, ông phải đọc tài liệu này trong sự hiện diện của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nên người dùng hoặc phụ huynh / giám hộ hợp pháp của người sử dụng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây, bạn nên ngừng sử dụng các trang web từ bây giờ. Bằng việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ của các tài liệu hoặc dịch vụ, bạn sẽ tự động đồng ý với Điều khoản sử dụng. blackjack77vietnam.com bảo lưu quyền thay đổi và thay đổi các Điều khoản sử dụng tại phần nào tuỳ ý. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các trang web sau khi bất kỳ thay đổi của Điều khoản sử dụng nó sẽ được coi là nêu bạn chấp nhận tất cả các thay đổi. Hơn nữa, việc sử dụng các tài liệu, áp dụng đối với một số quy tắc cụ thể, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện thêm cho những mô tả ở đây, trong Điều khoản sử dụng. Tất cả các điều khoản và điều kiện bổ sung và bổ sung này sẽ được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản sử dụng. Vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng sẽ dẫn đến chấm dứt tự động của uỷ quyền và truy cập vào các trang web, và người dùng phải phá hủy bất kỳ liệu tải về hoặc in ra từ trang web.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các Marks (trong đó bao gồm logo, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ) được tìm thấy trên các trang web là tài sản của blackjack77vietnam.com hoặc bên thứ ba khác. Bất kỳ việc sử dụng Marks thuộc sở hữu của trang web của bên thứ ba khác đều bị cấm. Vật liệu và dịch vụ của blackjack77vietnam.com được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật khác về sở hữu trí tuệ, do đó bất kỳ sử dụng trái phép trong số họ được coi là vi phạm pháp luật như vậy. người dùng blackjack77vietnam.com không nắm giữ bất kỳ rõ ràng hay ngụ ý quyền dưới bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc thương mại thông tin bí mật liên quan đến các tài liệu hoặc / và Dịch vụ. Bất kỳ sử dụng (ví dụ tái văn bản, sao chép và dịch) thông tin tìm thấy trên các trang web (ví dụ tài liệu và hình ảnh) mà không cần bất kỳ sự cho phép bằng văn bản của trang web bị cấm. Bất kỳ của trang trí nội thất của dưới đây thông tin nào không có tài trợ hay đảm bảo bất kỳ giấy phép dưới bất kỳ bản quyền hoặc bằng sáng chế.

Gửi bất kỳ tài liệu, thông tin, kỹ thuật, ý tưởng hoặc khái niệm (Thông tin phản hồi) đến trang web, người dùng đồng ý và thừa nhận rằng:

phản hồi không chứa bất kỳ độc quyền và thông tin bí mật;

blackjack77vietnam.com không ý định hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của bất kỳ loại rõ ràng hay ngụ ý bảo mật thông tin liên quan đến việc Thông tin phản hồi;

các blackjack77vietnam.com là gì và có quyền sử dụng hoặc tiết lộ bất cứ phản hồi cho bất cứ mục đích trong một thế giới tuỳ ý;

các phản hồi trở thành tài sản của blackjack77vietnam.com, không có trách nhiệm của bất kỳ loại cho người sử dụng;

blackjack77vietnam.com không cung cấp bồi thường hoặc bồi hoàn nào.

BẢO ĐẢM VÀ NHỮNG KHUYẾN

TRANG WEB CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ CÁC DỊCH VỤ "NGUYÊN TRẠNG". blackjack77vietnam.com TỪ CHỐI MỌI ĐỊNH RÕ HAY BẢO ĐẢM BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỚI ĐẦY ĐỦ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH. blackjack77vietnam.com không thể và không đảm bảo rằng một trong hai SITE; HOẶC BẤT CỨ NỘI DUNG, VẬT LIỆU, THÔNG TIN SẢN PHẨM (bao gồm phần mềm) VÀ / HOẶC NHỮNG DỊCH VỤ SẴN VỚI BẠN TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB; Các máy chủ; HOẶC QUA EMAIL NHẬN ĐƯỢC TỪ blackjack77vietnam.com miễn phí về virus VÀ / HOẶC harmfull KHÁC CÁC THÀNH PHẦN blackjack77vietnam.com giữ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI có thể phát sinh TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HAY CỦA MỌI NỘI DUNG, THÔNG TIN CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC, SẢN PHẨM (BAO GỒM PHẦN MỀM) VÀ / HOẶC NHỮNG DỊCH VỤ SẴN VỚI BẠN TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT NGỜ, CỨ TỔN HẠI, TRỰC TIẾP, VÀ HẬU QUẢ, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại mà có thể dẫn đến MẤT DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN, NGAY CẢ KHI cảnh báo về KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY. NGƯỜI DÙNG HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CHỊU RỦI RO CỦA HỌ.

Bất kỳ sai lầm trong đó có kỹ thuật hay khác, lỗi đánh máy hoặc không chính xác là có thể. blackjack77vietnam.com có ​​quyền thực hiện bất kỳ thay đổi đối với dịch vụ và tài liệu trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần bất kỳ thông báo.

Các tài liệu và / hoặc dịch vụ trên trang web có thể đã lỗi thời, và blackjack77vietnam.com làm cho không có cam kết nào để cập nhật các tài liệu hoặc dịch vụ đó.

Tất cả các liên kết đến các trang web bên thứ ba không nằm trong quyền kiểm soát hoặc trách nhiệm của blackjack77vietnam.com.

blackjack77vietnam.com không đại diện nào trên Website nào khác mà bạn có thể chọn để có thể truy cập và được liên kết với thông qua trang web này. Các liên kết tại trang web này được cung cấp chỉ đơn thuần là một tiện nghi, và blackjack77vietnam.com không nắm giữ hoặc không xác nhận hay chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung của trang web đó.

BỒI THƯỜNG

Người dùng đồng ý bồi thường và giữ blackjack77vietnam.com và tất cả những gì của chủ sở hữu, công ty con, chi nhánh, đồng sử dụng nhãn hiệu, đại lý hoặc đối tác khác, và người lao động vô hại từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý, mất mát, khiếu nại hay yêu cầu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, của bất kỳ thứ ba đảng do hoặc phát sinh từ việc sử dụng nội dung gửi, đăng hoặc truyền qua các trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Nội dung Thành viên), việc sử dụng chúng trong những trang web, kết nối của họ với trang web, vi phạm của họ về khoản sử dụng, hoặc vi phạm của họ về bất kỳ người nào khác là hay quyền lợi hợp pháp của tổ chức.

popup

Nhận một phần thưởng ấn tượng từ sòng bạc trực tuyến an toàn

4.6 M đồng