Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Với tất cả sự tôn trọng sự riêng tư của bạn, chúng tôi yêu cầu thông tin không cá nhân khi bạn đang truy cập blackjack77vietnam.com. Tuy nhiên, nếu trong quá trình hoặc một cuộc điều tra liên quan đến sản phẩm hoặc trong quá trình giao dịch trên trang web thông tin mà bạn cung cấp được bảo vệ khỏi những truy cập trái phép và bạn sẽ được thông báo về cách thông tin sẽ được sử dụng. Báo cáo kết quả dưới đây giải thích thực hiện những thông tin trên trang web.

PHẠM VI

Tuyên bố bao gồm tất cả các lĩnh vực blackjack77vietnam.com tọa lạc tại blackjack77vietnam.com (Trang web). Các thông tin đã được nhận theo thông lệ thu thập thông tin của các trang web là thông tin được cung cấp bởi các cá nhân để blackjack77vietnam.com, đó là ngoài việc buôn bán, kinh doanh hoặc nghề nghiệp của cá nhân (thông tin).

Các siêu liên kết nằm ở trang web có thể đến và đi từ trang web Internet khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trang web có liên quan đến blackjack77vietnam.com. blackjack77vietnam.com không nắm giữ bất kỳ trách nhiệm về chính sách hay những nội dung của các trang web khác riêng tư. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ công ty trước khi quyết định nộp hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn. Chi tiết về các siêu liên kết trang web có thể được tìm thấy tại Quy định sử dụng trên trang web.

THÔNG TIN

Thông tin chúng tôi (blackjack77vietnam.com) thu thập có thể rơi vào hai loại:

Thông tin theo dõi, thu thập khi điều hướng người dùng thông qua các trang web.

Thông tin cá nhân được cung cấp bởi người dùng trên cơ sở tự nguyện.

Theo dõi thông tin

thông tin theo dõi được thu thập bởi các trang web tự động và có hệ thống. Các thông tin được thu thập để xem các hoạt động các trang web, các trang truy cập, thời gian dành cho các trang web và các trang web khách được siêu liên kết từ.

Các thu thập những trang web theo dõi thông tin trên cơ sở ẩn danh. Các trang web không liên kết bất kỳ thông tin cá nhân với các dữ liệu này.

Thông tin theo dõi được thu thập bởi các bản ghi máy chủ web và cookie. Web server dữ liệu nhật ký thu thập về các hoạt động của trang web. Một cookie là một thửa thông tin được sử dụng để theo dõi, chứng thực và duy trì thông tin cụ thể về những người sử dụng trang web (sở thích trang web vv). blackjack77vietnam.com dõi lượt truy cập lặp lại vào trang web với sự giúp đỡ của các tập tin cookie. máy tính của khách truy cập được giao cookies, không thu bất kỳ thông tin cá nhân về người dùng của máy tính, trừ khi được cung cấp bởi người dùng mình trên cơ sở tự nguyện.

Thông tin theo dõi được sử dụng để cải thiện thiết kế trang web và nội dung bằng cách phân tích số liệu thống kê của chuyến thăm.

Thông tin cá nhân

Bởi Thông tin cá nhân chúng tôi có nghĩa địa chỉ tên, e-mail và cũng thông tin thêm rằng không phải là bắt buộc của người dùng. Thông tin cá nhân có thể được thu thập trên một số trang trang web nếu người truy cập muốn hỏi blackjack77vietnam.com câu hỏi trực tuyến, khi tải các phần mềm, hoặc đặt hàng cho thuê bao.

Bên cạnh đó, thông tin cá nhân có thể được thu thập như một phần của một ứng dụng cuộc thi.

Các thông tin cá nhân được sử dụng cho các mục đích quảng bá, quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn xác minh và thông báo khách hàng trúng thưởng.

Sử dụng thông tin

Thông tin cung cấp cho các trang web được sử dụng để cung cấp cho người sử dụng với các dịch vụ blackjack77vietnam.com mới và / hoặc chương trình khuyến mãi mà chúng ta xem xét của người dùng quan tâm. Thông tin có thể được chia sẻ trong các nhân viên, đại lý, nhà thầu độc lập hoặc khác blackjack77vietnam.com liên quan / đơn vị liên quan và / hoặc đối tác kinh doanh những người đang đại diện cho các trang web với một cái nhìn của thực hiện và / hoặc vận chuyển đơn hàng, giảm giá hoặc giải thưởng . Thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ với các trang web không blackjack77vietnam.com, trừ trường hợp được coi là cần thiết như khi hoàn tất giao dịch. blackjack77vietnam.com giữ không chịu trách nhiệm cho các chính sách bảo mật của những trang web khác, và lá nó tùy thuộc vào thỏa thuận của họ để xử lý thông tin cá nhân như thông tin kinh doanh bí mật với sự hiểu biết rằng nó có thể và không thể được sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc thực hiện cụ thể của họ và chức năng trực tiếp.

địa chỉ trả lại e-mail của người sử dụng được sử dụng để gửi câu trả lời cho e-mail và các câu hỏi chúng tôi nhận được cũng như để cung cấp thông tin cập nhật của các dịch vụ, và thông báo về chương trình khuyến mãi và cung cấp thêm.

Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ khi cần thiết để tuân thủ pháp luật, hoặc chúng ta trong đức tin tốt tìm ra hành động cần thiết, ví dụ: để thi hành hoặc áp dụng các Điều khoản và Điều kiện, để bảo vệ quyền lợi, an toàn hoặc tài sản của blackjack77vietnam.com.

blackjack77vietnam.com không loại trừ khả năng mua / bán tài sản của chúng tôi / các công ty khác trong quá trình thời gian. Các giao dịch thông tin cá nhân một cái nhìn loại khách như một tài sản kinh doanh mà thôi. Bên cạnh đó, thông tin có thể được chuyển giao trong trường hợp hoặc khi blackjack77vietnam.com hoặc toàn bộ tài sản của nó được mua lại hoặc thuộc diện thanh lý phá sản.

Bảo vệ dữ liệu

hệ thống an ninh chuyên nghiệp cao được sử dụng để ngăn chặn truy cập trái phép, để duy trì dữ liệu chính xác và đảm bảo sử dụng đúng thông tin. Các hệ thống sử dụng tại trang web này tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất và bao gồm các thủ tục điện tử, vật lý, và quản lý cần thiết, mà giúp đỡ để bảo vệ các thông tin thu thập trực tuyến và để đảm bảo và đảm bảo sử dụng đúng của nó.

Tuy nhiên, do thực tế rằng không có dữ liệu có thể được hoàn toàn miễn phí trên Internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bất kỳ thông tin gửi cho chúng tôi sẽ được hoàn toàn an toàn và an toàn. Người dùng cung cấp thông tin tự chịu rủi ro của họ. blackjack77vietnam.com liên tục đánh giá và đánh giá khả năng của các công nghệ mới trong việc cung cấp bảo vệ bổ sung các thông tin.

Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân

Các thông tin cá nhân cung cấp thông tin sẽ không được sử dụng hoặc chia sẻ trừ khi có quy định khác trong Tuyên bố sau. Nếu bạn không còn mong muốn nhận thông tin từ blackjack77vietnam.com, xin vui lòng bấm vào đây để bỏ đăng ký.

Quyền Thay đổi Trữ

blackjack77vietnam.com giữ và bảo lưu quyền sửa đổi bản Tuyên Bố này bất cứ lúc nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải trên trang web. Cập nhật lần cuối vào ngày 24, 2009. Có Không thay đổi đối với nội dung của bản Tuyên Bố này.

popup

Nhận một phần thưởng ấn tượng từ sòng bạc trực tuyến an toàn